INTEGRITETSPOLITIK

Indledning

Din integritet er vigtig for os, og vi vil altid være åbne omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, så du kan føle dig tryg, når du giver dine oplysninger til os. I denne integritetspolitik finder du information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Denne integritetspolitik kan blive opdateret, og du kan finde den nyeste version af integritetspolitikken på www.smedbo.se.

Vi forsøger altid at fortælle så tydeligt som muligt, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Har du stadig spørgsmål om, hvordan vi behandler dine oplysninger efter at have læst denne politik?

Så er du velkommen til at kontakte os!
Tlf.: +46 (0) 42-25 15 00
E-mail: info@smedbo.se

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Smedbo AB, org. nr. 556200-2252 er ansvarlig for de personlige oplysninger, som du giver os.

Personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig

Vi kan indsamle forskellige typer af personlige oplysninger om dig, når du besøger vores websider, bestiller vores produkter eller kataloger, kontakter vores kundeservice, deltager i vores arrangementer eller seminarer eller på anden måde er i kontakt med os.

Her er nogle eksempler på personlige oplysninger, som vi indsamler om dig ved disse lejligheder:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger, f.eks. adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Andre oplysninger om dit køb, f.eks. ordrenummer og valgt produkt
  • Angivne kundevalg for produkter og tjenester
  • Placeringsoplysninger i form af land og region fra f.eks. computer, mobiltelefon eller tablet
  • Aldersrelateret korrespondance (f.eks. personlige oplysninger, som du afgiver ved kontakt med vores kundeservice)

Hvorfor vi bruger dine personlige oplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem

Formål og retsgrundlag

De personlige oplysninger, som vi har samlet om dig, anvendes til forskellige formål. I dette afsnit forklarer vi, hvorfor vi bruger dine personlige oplysninger, vi giver eksempler på behandlinger, som vi foretager for at opfylde formålet, samt hvilket retsgrundlag, vi baserer behandlingen på.

Opbevaring

Generelt opbevarer vi dine oplysninger, så længe de er nødvendige for at opfylde det formål, som vi indsamlede dine oplysninger til. Oplysningerne kan også blive opbevaret i den tid, der kræves af gældende lovgivning. Det er vigtigt for os, at du ved, hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger. I tabellen nedenfor forklarer vi, hvor længe dine oplysninger opbevares.

Formålet hvortil vi behandler dine oplysninger:

Eksempler på hvordan vi behandler dine oplysninger til formålet:

Retsgrundlag, som vi baserer vores behandling på:

For at kunne administrere din ordre

·  Vi leverer dit produkt eller din tjeneste (herunder kommunikation med dig om din levering).

·   Vi administrerer og kommunikerer med dig i tilfælde af reklamation eller garantispørgsmål i forbindelse dit køb.

Købsaftalen, som vi har indgået med dig.

 

For at kunne markedsføre os selv, vores produkter og vores tjenester

 

·  Vi sender direkte markedsføring via e-mail, sociale medier eller andre lignende digitale kanaler og post.

·  Vi gennemfører generelle kampagner eller sender generelle tilbud og invitationer til arrangementer.

Vores legitime interesse i at kunne markedsføre vores virksomhed og vores produkter og tjenester.

Husk, at du altid har ret til at gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker at gøre indsigelse mod al vores markedsføring, kan du altid vælge den kanal, som du ønsker at modtage vores markedsføring igennem.

For at kunne gennemføre og administrere deltagelse i konkurrencer og arrangementer

 

·  Vi kommunikerer med dig, hvis du deltager i vores konkurrencer, når det er nødvendigt for at gennemføre konkurrencen.

·  Vi udpeger vindere og formidler præmier i forbindelse med konkurrencen.

·  Vi kommunikerer med dig før og efter et arrangement. I disse tilfælde kan vi sende en bekræftelse på tilmeldinger, nødvendig information om arrangementet, spørgsmål eller evalueringer.

Vores legitime interesse i at kunne gennemføre og administrere vores konkurrencer og arrangementer.

For at kunne administrere kundeservicesager

 

·  Vi kommunikerer med dig og besvarer dine spørgsmål, som du stiller os via telefon eller digitale kanaler.

·  Vi undersøger dine reklamations- og supportsager. En supportsag kan for eksempel vedrøre teknisk support.

Vores og din legitime interesse i at kunne administrere din kundeservicesag.

For at kunne opfylde kravene i retslige forpligtelser

 

·  Vi kan blive tvunget til at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde retslige forpligtelser i henhold til lovkrav, domme eller myndighedsbeslutninger. Kravene kan gælde for vores produktansvar eller sikkerheden for vores produkter. I disse tilfælde kan vi være nødt til at videregive generel kommunikation og information eller særlige oplysninger til dig om produktadvarsler og tilbagekaldelse af produkter. Kravene kan også vedrøre vores forpligtelser i henhold til regnskabsloven eller hvidvaskloven.

For at kunne opfylde kravene i retslige forpligtelser.

 

For at vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer

 

·  Vi gør vores tjenester mere brugervenlige.

·  Vi giver dig og andre kunder mulighed for at påvirke vores sortiment, f.eks. gennem kunde- og markedsundersøgelser.

 

Vores legitime interesse i at kunne vurdere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer for at vi kan blive bedre, mere sikre og kan udnytte ressourcerne mere effektivt. Desuden vil vi gøre det nemmere for dig at bruge vores tjenester, produkter og systemer.

For at kunne forhindre misbrug af en tjeneste eller for at forhindre, forebygge og undersøge forbrydelser mod virksomheden

 

·  Vi undersøger og forhindrer bedragerier eller andre lovovertrædelser.

·  Vi træffer foranstaltninger til at forhindre spamming, phishing, chikane, forsøg på ulovlig login på brugerkonti eller andre handlinger, som er forbudt i henhold til vores brugervilkår.

·  Vi træffer foranstaltninger til at beskytte og forbedre vores IT-miljø mod angreb og indtrængen.

Vores og din legitime interesse i at kunne levere/bruge sikre produkter og undersøge mistænkte forbrydelser.

Så længe opbevarer vi dine oplysninger: navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, ordrenummer og valgt produkt, angivne kundevalg vedrørende produkter og tjenester, placeringsoplysninger som angivet ovenfor samt sagsrelateret korrespondance gemmes i 5 år.

Sådan videregiver vi dine oplysninger til andre parter

Nogle gange er vi nødt til at videregive dine oplysninger til andre parter. Det kan være, når vi bruger andre virksomheder til at hjælpe os med vores leverancer, IT-systemer eller lagring af personlige oplysninger (cloudtjenester). Disse virksomheder er databehandlere for os, og de får kun lov til at behandle dine personlige oplysninger efter vores anvisninger.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til andre parter, som vil være selvstændigt ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi videregiver dine personlige oplysninger til følgende virksomheder, som er selvstændigt dataansvarlige:

  • selskaber i vores koncern
  • myndigheder

Husk dine rettigheder!

Når vi behandler dine personlige oplysninger, har du særlige rettigheder. Her er en gennemgang af disse rettigheder, hvad de betyder, og hvordan du udøver dem.

Din ret til adgang

Vi bestræber os på at være åbne omkring, hvordan vi behandler dine oplysninger. Hvis du vil have indsigt i den behandling af personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med dig, har du ret til at anmode om adgang til dine oplysninger. Hvis vi modtager en anmodning om adgang, kan vi bede om yderligere oplysninger for at sikre, at vi videregiver oplysningerne til den rigtige person.

Din ret til rettelser

Har vi ikke dine seneste oplysninger, eller behandler vi forkerte oplysninger om dig? Så kan du anmode om, at dine personlige oplysninger bliver rettet.

Din ret til sletning og begrænsning

Du har ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger slettes eller begrænses, f.eks. hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning.

Din ret til at gøre indsigelse mod vores behandling (herunder ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring)

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling (f.eks. den behandling, der baseres på vores legitime interesser). Dine personlige oplysninger må ikke behandles til direkte markedsføring, hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling. Hvis du gør indsigelse mod vores direkte markedsføring, ophører vi med alle former for udsendelser til dig.

Hvis du stadig ønsker at modtage udsendelser via bestemte kanaler, behøver du ikke gøre indsigelse mod alle typer markedsføring. I disse tilfælde kan du vælge kun at modtage tilbud fra os via de kanaler, du vælger, f.eks. via e-mail, men ikke sms.

Din ret til at tilbagekalde et givet samtykke

Har du givet samtykke til en behandling, som vi foretager? Så har du til enhver tid ret til at trække det tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, indsamler vi ikke nye oplysninger om dig til det formål, som dit samtykke gjaldt, men vi har stadig ret til at behandle de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, før du tilbagekaldte dit samtykke. Hvis der ikke findes noget andet retsgrundlag, der gør det nødvendigt for os at gemme oplysningerne, vil vi slette dem.

Din ret til dataportabilitet

I forbindelse med den behandling, vi foretager på grundlag af vores aftale med dig, eller hvis du har givet samtykke til en bestemt behandling, kan du anmode om at få de oplysninger, du har afgivet, overført til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportering).

Din ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden

Hvis du mener, at vi håndterer dine personlige oplysninger forkert, har du desuden ret til at klage til datatilsynet.

Hvordan udøver jeg mine rettigheder?

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, bedes du kontakte vores kundeservice. Du kan kontakte os på telefon +46 (0) 42-25 15 00 eller via e-mail info@smedbo.dk.