Montering klæbemiddel

Self adhesiv mount
1. Rengør overfladen grundigt og lad det tørre ca. 10 min. Rengøringsmidelt må ikke indeholde olie
2. Fjern beskyttelsesfilmen
3. Placer produktet på den ønskede plade
4. Lad limen hærde 24 timer inden produktet belastes

OBS! Selvklæbende produkter anbefaldes ikke at monteres på vinyltapet, da blødgørere i vinyltapeten påvirker klæbemidlet negativt, og produktet kan løsnes fra væggen.

Montering beton

Placer produktet mod væggen præcis der, hvor du ønsker den skal hænge. Marker med f.eks. en tuschpen i hullerne. Bor det øverste hul først og skru derefter skruen i – ikke for stramt.

Anvend expanderbolt for tungere produkter og for dem der skal kunne tåle en stor belastning, f.eks. badekarsgrebet. Ved brug af expanderbolt M6 X 45 skal bore-diameteren være 6mm og bordybden mindst 35mm  Til øvrige formål, anvend plast- eller nylon pluks og skruer. Bor med en slagboremakine. Vælg et bor med samme dimension som pluksen.

Til rød pluks længde 35mm, anvend træskrue med diameter 3-5mm, samt 5,5mm bor. Boredybden skal være mindst 40mm. Til nylon pluksen, længde 30mm, anvend træskrue med diameter 3,5-5mm samt bor 6,0mm bor. Boredybden skal være mindst 35mm.

Montering gipsplader

Anvend expandet-pluks til gispvægge, som expanderer på indersiden når skruen skrues i. Gisp er porøst. Bor derfor et hul med samme diameter som expanderings-pluksen, som så forsigtigt trykkes eller slås i hullet.

Montering gasbeton

Anvend plast eller nylon-pluks samt skruer. Eftersom gasbeton er “let” at arbejde med, bør du anvende et metalbor og pluks som expanderer lidt. Speciel letbetons-pluks anvendes til tungere ting som har til formål at kunne tåle en ekstra hård belastning.

Til rød plastpluks længde 35 mm, anvend træskrue med diameter 3-5 mm sat 5,0 mm bor. Boredybden skal mindst være 40 mm. Til nylonpluks længde 30 mm, anvend træskrue med diameter 3,5-5 mm samt 6,0 mm bor. Boredybden skal mindst være 35 mm.

Montering Chip / fiberplader

Anvend træskruer eller spånplade-skruer. Det er lettere at skrue i spånpladen hvis du først mærker for med en syl eller et mindre bor. Træskrue-længde ca. 40mm med diameter 3,5 mm.

Montering mursten

Mursten er næsten ligeså hårdt at arbejde i som beton, men kan revne hvis du borer for yderligt på stenen. Anvend expander pluks til tungere ting. Til øvrige og lettere formål anvend nylon pluks og skrue.

Bor med slagboremaskine. Vælg et bor med samme dimension som pluks. Til ekspandet pluks M6 x 45 skal borediameteren være 6 mm og boredybden mindst 35 mm. Til plastpluks længde 35mm anvend træskrue med diameter 3 – 5mm samt 5,5mm bor. Boredybden skal mindst være 40mm. Til nylon pluks med længde på 30mm, anvend træskrue med diameter 3,5 – 5mm samt 6,00mm bor. Boredybden skal mindst være 35mm.